ថ្ងៃអាទិត្យ ៩កើត ខែជេស្ឋ ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ព.ស.២៥៦៧ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ សមាគមសិស្សចាស់ដុនបូស្កូកម្ពុជាបានប្រារព្ធខួបទី ៣៣ឆ្នាំ នៃវត្តមាន ដុនបូស្កូនៅកម្ពុជា
ដោយមានវត្តមានគណៈគ្រប់គ្រង លោកឪពុក ប្រធានសមាគមន៍សិស្សចាស់ លោកនាយក ប្រធានផ្នែក លោកគ្រូអ្នកគ្រូ សិស្ស-និស្សិត និងសិស្សចាស់គ្រប់
ជំនាន់។ អរគុណទាំងអស់គ្នាដើម្បីយុវជនកម្ពុជា។ ញាំទឹកឲ្យនឹកប្រភព ជ្រកម្លប់ឲ្យរក្សាដើម។ ឧស្សាហ៍ សទ្ធា រីករាយ។

Phnom Penh:  On Sunday, May 28, 2023, the Don Bosco Alumni Association of Cambodia celebrated the 33rd anniversary of Don Bosco’s presence in Cambodia.
In the presence of the management team, fathers, presidents of the alumni association, Headmaster, Manager, teachers, students and alumni of all generations. Thank you all for the Cambodian youth. Drink water to miss the source of shade to keep the plant. Diligent, generous, happy.

Leave a Comment